Event — Conference

13th Annual Meeting of the Association of Chinese Linguistics

9-11 juni 2005
Leiden, the Netherlands

De dertiende jaarbijeenkomst van de International Association of Chinese Linguistics, gehouden in Leiden, van 9-11 juni 2005, was een groot succes en heeft in alle opzichten aan de verwachtingen voldaan.

De conferentie:

Er zijn ruim 80 papers gepresenteerd over zeer diverse onderwerpen. Er waren in totaal bijna honderd officieel geregistreerde deelnemers, afkomstig uit vijftien landen. De belangstelling voor de lezingen was groot, de discussie was levendig en de sfeer was uitstekend. In de aanloop van de conferentie zijn veel abstracts ontvangen, wat een kritische selectie van de papers mogelijk maakte.

Met name de plenaire lezingen van de keynote speakers (Sammuel Cheung, Jerome Packard, Thomas Lee, Redouane Djamouri, Yen-Hwei Lin en Paul Law), zijn zeer goed bezocht, ook die op de laatste middag, waaruit wij kunnen concluderen dat veruit de meeste deelnemers tot het einde van de conferentie zijn gebleven.

Het wetenschappelijk programma was heel divers en de bijdragen waren van hoge kwaliteit. Vooral de sessies "Syntax-Semantics", "Psycholinguistics" en "Phonology" werden erg goed bezocht.

De complete lijst van deelnemers is bijgevoegd.

Resultaten:

De conferentie heeft Nederland, (en Europa) opnieuw onder de aandacht gebracht van onderzoekers naar Chinese taalkunde. Oude en nieuwe contacten zijn tijdens de conferentie verstevigd. Door de Young Scholars Grant en de beurzen voor Chinesen uit de Volksrepubliek kregen aankomende talenten gelegenheid hun werk te presenteren en te toetsen aan het publiek. Zij zijn in contact gebracht met onderzoekers uit heel de wereld en hebben een blijvende indruk van de Chinese taalkunde in Nederland kunnen krijgen. De onderzoeksgroep van Dr Sybesma en Lisa Cheng (South of Yangtze Linguistics Program) en ook onderzoekers uit de Himalayan Language Project van Prof. George van Driem hebben dankzij de conferentie nieuwe relaties kunnen opbouwen en verstevigen.

Veel deelnemers zijn iets langer in Nederland gebleven voor een werkbezoek. Zo heeft - om een voorbeeld te geven, waarvan wij op de hoogte zijn - prof. James Tai, specialist op het gebied van Taiwanese gebarentaal, van de gelegenheid gebruik gemaakt een bezoek te brengen aan Nijmegen om kennis te maken met de gebarentaalspe­cia­lis­ten aan de Radboud Universiteit en aan het Max Planck Instituut aldaar.

Dankzij een soepele organisatie en voldoende ondersteuning van verschillende subsidiegevers en het International Institute for Asian Studies (IIAS) is het gelukt om een solide conferentie neer te zetten, een verzorgd programmaboek te maken en een geslaagd conferentiediner te organizeren, die een blijvende indruk bij de gasten hebben achtergelaten.

In de aanloop naar de conferentie werd erover gesproken een "European Office" van de IACL in Leiden te vestigen. Tijdens de conferentie is het bestuur van de IACL hiermee akkoord gegaan. De Stichting "IACL European office" in Leiden is inmiddels opgericht en zal voortaan de administratie en belangen van de IACL in Europe behartigen.

Rint Sybesma

Lisa Cheng

Marloes Rozing                                               

Leiden, 11 oktober 2005